andreu sotorra





LA MEDALLA

[fragment]



medalla






| Índex fragments | Home Page | Tornar a Publicacions | Dalt |