andreu sotorra





LA TERRA DE LES DONES DELS ULLS MÒBILS

[fragment]



terradonesullsmobils







| Índex fragments | Home Page | Tornar a Publicacions | Dalt |