Andreu Sotorra
Andreu Sotorra
[Llàgrimes de rovell - Primera part - Crèdits]Crèdits


 • Títol: Llàgrimes de rovell

 • Primera edició: desembre 2000 (on-line)
 • Segona edició: setembre 2010 (e-book)

 • © Andreu Sotorra, 2000 - 2010

 • Ni la creació ni l'edició digital de Llàgrimes de rovell han rebut cap ajut públic ni cap esponsorització privada, ni l'autor els ha sol·licitat.

 • Malgrat les sancions establertes per les lleis, i a pesar que queden rigorosament prohibides, sense l'autorització per escrit del titular del copyright, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment mecànic o electrònic, actual o futur —incloent-hi les fotocòpies i la difusió per Internet— i la distribució d'exemplars impresos d'aquesta edició digital mitjançant lloguer o préstecs públics, excepcionalment el navegant d'aquesta pàgina queda autoritzat a descarregar, copiar en suport electrònic o a imprimir en suport paper, per al seu únic bon ús lector, el text complet de l'edició.

 • L'autor no renuncia a percebre Drets d'Autor, com preveu la Llei de Propietat Intel·lectual, però a causa de la singularitat de l'edició, no sap quant ni com ni de qui, per la qual cosa cedeix «graciosament» aquesta novel·la, sense que serveixi de precedent, a tots aquells qui vulguin llegir-la.

 • La novel·la breu Llàgrimes de rovell s'ha escrit electrònicament amb un equip Macintosh i en programes Microsoft Word, amb posterior conversió a HTML. S'ha entrat fragmentada a la xarxa Internet mitjançant connexió telefònica i via mòdem, després del procés de revisió i d'edició, des del Refugi La Vinyeta (Duesaigües, Baix Camp; Països Catalans; Europa). El procés s'ha realitzat durant la segona quinzena d'agost del 2000 i s'ha revisat i ultimat durant l'última setmana de desembre del 2000. L'edició en suport e-book s'ha realitzat el setembre del 2010.


  [Continuació]  | Dalt | Presentació | Índex capítols