ANDREU SOTORRA - CATALAN WRITER AND JOURNALIST



andreu sotorra foto



CLIP DE TEATRE

[Grec - Festival d'Estiu de Barcelona]


facebook


Índex obres per sales d'estrena




Tornar a índex
Tornar a Teatre
Tornar a Índex Publicacions
Tornar a Home Page