andreu sotorra





ENTREVISTES

El llaç escorredor




Bruno Bergonzini, actor
[Publicada a l'Avui DDD, març 1999, amb reportatge gràfic de Jordi Garcia]

[Feta al Teatre Nacional de Catalunya]


"Ningú no té un passat net"






Tornar a Teatre