andreu sotorra

RETALLS DE PREMSALa literatura a Internet
"El dia que l'e-book tingui la categoria de cultura com la té el CD en música, ningú no dubtarà que té un llibre a les mans ni que sigui electrònic"