andreu sotorra
LA SALOQUIA

[crítica literària]


La literatura infantil catalana


  L'edició per a infants i joves representa una part important de la producció editorial catalana. El principal canal de difusió es vincula a l'ensenyament. I, tret d'edicions molt populars perquè s'acompanyen d'impacte audiovisual, la seva sortida a través de la llibreria és escassa, cosa que en els últims anys ha posat en perill, per exemple, el manteniment de l'àlbum il.lustrat, esglaó clau per a primers lectors.
  La creació literària catalana és més importadora que exportadora, encara que hi ha exemples que marquen un camí sorprenent, com és el cas de la sèrie Les Tres Bessones, emesa a uns 130 països i traduïda a més de 30 llengües, una adaptació televisiva d'uns contes que tenen els tres personatges com a protagonistes.
  L'edició infantil presenta des de llibres curosament editats, amb imatges ben seqüenciades que inciten al llenguatge, fins a contes il.lustrats amb poc text, així com relats breus. També es mantenen constants adaptacions de contes tradicionals i versions reduïdes de clàssics catalans, així com reculls de poemes tant d'autors clàssics com contemporanis. També el teatre, una manifestació molt vital en la societat catalana, compta amb diverses col.leccions adreçades a petits intèrprets.
  L'entrada en català dels autors clàssics de la literatura universal per a infants integra un catàleg amb múltiples traduccions i adaptacions. A més, es tradueixen de forma continuada els autors contemporanis d'altres llengües, amb predomini dels que procedeixen de la literatura anglesa i alemanya, i en menor grau, francesa i de llengües nòrdiques. Contràriament, la traducció a altres llengües es veu poc representada i existeix només en casos isolats i mai fruit d'una política editorial. Tot i així, la literatura il.lustrada té una rica tradició i, en alguns casos, uns canals establerts de distribució, sobretot en el mercat europeu.
  Les editorials i l'administració pública contribueixen, cadascú en la seva mesura, a la creació literària per a infants. Alguns editors convoquen premis literaris a la recerca de nous originals i nous autors. I existeixen també ajuts institucionals. Actualment, un centenar llarg d'escriptors es dedica a la literatura infantil i juvenil catalana, alguns amb nombrosa obra publicada i reeditada constantment des de fa més de trenta anys.


  [Publicat en versió anglesa dins 'Catalan Writing', núm. 17-18, PEN Club i Institució Lletres Catalanes. Barcelona, novembre 2002]


Tornar a Índex Publicacions

Tornar a Home Page