andreu sotorra
LA SALOQUIA

[crítica literària]


La literatura juvenil catalana


  La literatura juvenil és un dels àmbits que ha experimentat un creixement més consolidat dins de la literatura catalana dels últims vint anys. La frontera entre el lector juvenil i el lector adult topa sovint amb la dificultat que representa establir aquesta línia divisòria. És per això, que un bon nombre d'autors catalans publiquen també en col.leccions per a joves. I, a l'inrevés, molts lectors de llibres juvenils, alternen aquestes lectures amb altres títols triats de les col.leccions generals.
  En l'àmbit juvenil hi ha un predomini de narrativa, publicada en col.leccions de diversos gèneres. En canvi, desapareixen la poesia i el teatre per a joves que trobem precisament en l'àmbit infantil. L'aventura, la novel.la policíaca, les peripècies detectivesques amb herois joves, la ciència-ficció, la combinació d'espais rurals i urbans, la denúncia social, la preocupació ecològica, els viatges, el coneixement d'altres cultures, les temàtiques actuals que identifiquen els lectors adolescents amb els personatges de ficció i l'emmirallament en la sèrie juvenil de cinema són alguns dels paràmetres recurrents.
  D'altra banda, les traduccions dels autors clàssics de la literatura universal per a joves compten amb múltiples edicions i adaptacions al català. A més, es tradueixen de forma continuada els principals autors contemporanis d'altres llengües i cultures, bàsicament de la literatura anglesa, alemanya i nord-americana i, en menor grau, de la francesa.
  La similitud de temàtiques entre autors traduïts i coetanis no estableix altres diferències que les pròpies dels referents culturals que s'introdueixen en les narracions. Malgrat tot, les traduccions a altres llengües de la narrativa juvenil catalana és escassa, si exceptuem els intercanvis, i encara limitats, amb les llengües castellana, basca i gallega, propis més aviat de polítiques editorials de segells amb mercat arreu de l'Estat espanyol, però sense uns criteris de valoració de l'obra traduïda.
  Les editorials i l'administració pública contribueixen també, com en el cas de la literatura infantil, a la creació literària per a joves. Els editors convoquen premis literaris a la recerca de nous originals. I existeixen també ajuts i premis institucionals. Actualment, del centenar llarg d'escriptors que es dedica a la literatura catalana per a infants i joves, una major part ho fa per a lectors adolescents.


  [Publicat en versió anglesa dins 'Catalan Writing', núm. 17-18, PEN Club i Institució Lletres Catalanes. Barcelona, novembre 2002]


Tornar a Índex Publicacions

Tornar a Home Page