logo

Entrevistes escriptors
[Si ets autor/autora amb obra publicada en llengua catalana
en alguna col.lecció de literatura infantil i juvenil
i no has rebut encara personalment el qüestionari,
pots descarregar el document Word i reenviar-lo
amb les dades i les teves respostes a l'adreça electrònica
de la revista «Cornabou» per entrar en xarxa]| [Autors amb pàgina web] | [Autors amb obra publicada] | [Home] |