logo

Informació

    «Cornabou» és una revista digital especialitzada en literatura infantil i juvenil —la primera a la xarxa d'aquestes característiques en llengua catalana—. Conté articles, ressenyes, bibliografies, pàgines web d'escriptors i escriptores amb obra publicada, connexions amb altres sectors d'interès com editorials, llibreries i revistes especialitzades, a més de recollir novetats literàries, premis literaris i notícies relacionades amb el món de la literatura infantil i juvenil.


Opinió

    «Cornabou» combina l'apartat de noticiari amb l'apartat d'opinió tant pel que fa a la publicació de crítiques literàries de diferents mitjans i autors, com d'articles d'opinió i entrevistes sobre qüestions puntuals relacionades amb la literatura infantil i juvenil, independentment de qualsevol sector professional, tant de creació com editorial.Difusió

    «Cornabou» té com a objectiu principal la difusió de la literatura infantil i juvenil catalana i els seus autors, a través de la xarxa, però també recull les novetats d'autors en altres llengües i totes aquelles notícies que tenen relació amb aquest àmbit editorial, sigui quin sigui el lloc o la cultura on es produeixi.Promoció

    «Cornabou» destina un apartat a la promoció, amb connexions amb les seves pàgines, dels autors, editors, llibreters i tots aquells sectors que treballen des de la seva especialitat per la literatura infantil i juvenil i també pel llibre tant de text com il·lustrat d'aquest sector.[Home]