«ELS QUATRE GATS»
Fòrum d'opinió independent

Circular Informativa núm. 45 - Juliol 2005

Fer de cornuts i pagar el beure
Després d'haver remodelat, fa un parell d'anys, el que actualment és la sisena planta de l'Ateneu Barcelonès, amb un pressupost a fons perdut d'uns 100 milions de pessetes del moment, concedits pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mijançant un conveni, ara s'ha sabut que el redactat del conveni, entre institucions i associacions, no preveu, com era imprescindible que fes, que les associacions d'escriptors tenien dret a l'ocupació d'aquesta planta —com des de feia gairebé vint anys— durant més d'uns altres vint-i-cinc anys sense cap altre cost que els mínims de manteniment de neteja. Els presidents de les quatre associacions d'escriptors beneficiàries, el Centre Català del Pen Club (PEN), l'Associació Col.legial d'Escriptors de Catalunya (ACEC), l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana (AJELC) no van exigir ni es van adonar que, després de fer servir de cap de turc com a receptors dels 100 milions, el conjunt dels escriptors catalans, el conveni els deixava com sempre havia estat, amb la provisionalitat d'haver d'abandonar la sisena planta si, en un moment donat, la junta de l'Ateneu Barcelonès reclamava uns diners. I això és el que ha passat. L'actual junta de l'Ateneu, presidida per Oriol Bohigas, ha arribat a demanar a cadascuna de les quatre associacions hostatjades una quantitat de lloguer anual per associació de 7.200 €, i en conjunt, 28.800 € (uns 48 milions de pessetes anuals). El cas és que, amb els papers a la mà, alguns membres de les junts directives de les associacions han admès que els havien fet un gol i que si l'Ateneu vol els podien demanar el que volguessin. Això ha fet replantejar a alguna de les associacions, com el Centre Català del PEN, de deixar la sisena planta de l'Ateneu si s'haguessin de pagar les quantitats demanades. Entre els signats del conveni, fa tres anys, encara sota el govern de CiU, el Departament de Cultura tenia com a representant el conseller Jordi Vilajoana, i com a Director General de Promoció Cultura —un dels promotors de l'ajut a l'Ateneu— Vicenç Llorca. Altres signants del conveni van ser l'aleshores director de la Institució de les Lletres Catalanes, Francesc Parcerisas, i els presidents o representants de les associacions, entre els quals figuren Dolors Oller, per part del PEN, José Luis Giménez Frontín, per part de l'ACEC, i Jaume Pérez, per part de l'AELC. En alguns casos, aquestes associacions han informat als seus associats del conflicte, com és el cas del PEN, que ho va fer en l'assemblea anual. D'altres, però, com l'AELC —la que té un pressupost més elevat i la que representa més associats— no n'ha fet saber res als associats i ni tan sols n'ha parlat en la seva última assemblea anual tot i que el conflicte del PEN ja era obert des del mes de novembre de l'any passat.

Circulars anteriors mes


| Condicions per formar part del Fòrum |
| Alta de subscripció gratuïta | Modificacions subscripció | Baixes subscripció |
| Propostes, articles, notes informatives, comentaris i suggeriments |
| Portaveu del Fòrum |