«ELS QUATRE GATS»
Fòrum d'opinió independent

Circular Informativa núm. 76 - Febrer 2008

El museu dels «Objectes oblidats»
El 2008 ens ha portat un ampli debat sobre els museus catalans. Com en tants altres àmbits, aquest deu ser el país amb més museus per metre quadrat o, dit d'una altra manera, per habitant. La falta d'una estructura pública durant molts anys va incitar els col.leccionistes privats a fer la recerca que des de les instàncies públiques no es feia. Passats els anys, les col.leccions carregades de pols es van cedir, en la seva majoria, a organismes que se'n poguessin fer càrrec. D'altra banda, les ganes de tenir un patrimoni museístic similar a països amb sis vegades més de població ha portat a haver de mantenir una sèrie d'edificis tan antics com moderns que han fet el que han pogut per presentar-se dignament als seus visitants.

Però, ¿qui visita els museus? ¿Heu provat mai d'anar a qualsevol dels que ofereixen portes obertes un dia al mes o en dates assenyales? Si no hi ha el reclam d'una exposició temporal cridanera, el fet és que els fons tenen ben poca audiència, cosa que fa pensar per què s'entesten a fer pagar una entrada que paga ben poca gent i, en canvi, amb un accés lliure, podria ser aprofitat per difondre un aspecte de la cultura que hauria d'explicar encara molt més bé del que explica, quin és el passat i el present, per no dir el futur, un terme que sembla que estigui barallat amb el concepte museístic.

La polèmica ha sorgit quan la Generalitat de Catalunya ha anunciat un Pla de Museus de Catalunya que acontenta uns quants i que ha posat en guàrdia la majoria dels que fins ara hi tenien alguna cosa a dir. Els eixos de la polèmica s'han centrat sobretot en el Museu d'Arqueologia, pel seu pes històric, i en el Museu d'Història de Catalunya, per la seva modernitat i encara no suficient amortització. En resum, el Pla ve a dir —o almenys deia abans que els seus redactors no l'hagin començat a retocar— que es crearan els museus de Societat i de Ciències Naturals, que se sumaran als altres dos museus nacionals, el MNAC i el mNACTEC; que cada museu nacional disposarà de xarxes territorials de museus o espais patrimonials; que es crearà la Xarxa de Museus Locals de Catalunya i es posaran en marxa els Serveis d’Atenció Museística (SAM), que donaran servei assistencial als diversos museus de la seva zona i dinamitzaran les seves col·leccions; i que en els propers tres anys es destinaran 28 milions d’euros a millorar i enfortir els museus locals amb l’objectiu d’equilibrar els museus nacionals i els locals.

Davant del debat que encara no s'ha apagat, el millor és conèixer en detall quina és la proposta del Pla i extreure'n conclusions. Al cap i la fi, tots, un dia o altre, anirem a parar al museu... ni que sigui el dels «Objectes Oblidats»:

 • El Pla de Museus de Catalunya, que ja ha estat aprovat per la Junta de Museus de Catalunya, és una proposta de reorganització museística del país que té per objectiu millorar la qualitat dels centres i coordinar les polítiques dels museus nacionals amb les dels museus locals. En aquesta línea, el Pla preveu redefinir les xarxes de museus nacionals sota criteris d’excel·lència, especialització i territorialitat, i potenciar el treball en microxarxes i xarxes territorials de proximitat, a banda de les dels museus nacionals.

 • El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació ha explicat que “aquest pla suposa un esforç per planificar, endreçar i organitzar el patrimoni museístic existent a Catalunya i ajudar a una major professionalització i modernització de les instal·lacions per homologar internacionalment els nostres museus”. El conseller Tresserras ha remarcat la necessitat que “la cultura sigui considerada una part primordial de les polítiques socials, i que el patrimoni formi part de la cultura”. El conseller també ha fet èmfasi en l’equilibri territorial del Pla i ha afirmat que “sense disminuir el suport a Barcelona, hem de ser capaços de desplaçar l’accent de les prioritats als museus del territori”.

 • Així mateix, el secretari de Cultura ha assenyalat que el Pla de Museus respon a quatre principis: “l’accés universal a la cultura, l’equilibri territorial, el foment de l’excel·lència i la transparència en la inversió dels recursos públics”. Amb el nou Pla, el secretari de Cultura espera que “el 2014 Catalunya sigui reconeguda internacionalment com un país líder en museus”.

 • El nou plantejament museístic de Catalunya s’inscriu en el marc jurídic previst per la Llei de Museus, de 1990. El Pla desplega i porta la Llei fins al límit per tal de construir un nou marc museístic per a Catalunya. Per tal de desplegar la llei amb un millor coneixement de la realitat actual dels museus a Catalunya, la Direcció General del Patrimoni Cultural ha encarregat la realització del mapa d’ens patrimonials museïtzats, que és previst que estigui acabat a finals d’aquest any.

 • Quatre museus nacionals:

 • Entre els objectius específics del Pla de Museus de Catalunya es troba el de fixar el nombre de museus nacionals en quatre. En aquest sentit, el Pla preveu la creació de dos nous museus nacionals: el Museu de Societat i el Museu de Ciències Naturals (denominacions provisionals). Aquests nous museus s’afegiran als altres dos museus nacionals existents: el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).

 • El nou Museu de Societat englobarà des d’una òptica pluridisciplinar les ciències socials, en la línia dels moderns museus de societat, com ara el del Quebec, Berlín o Lyó, i estarà format pels actuals museus d’Història de Catalunya i d’Arqueologia de Catalunya, així com per la Xarxa de Museus d’Etnologia.

 • Aquest museu abastarà el coneixement de les ciències socials, potenciant el discurs transversal, des de múltiples mirades. No tan sols parlarà de les formes de vida, dels esdeveniments i de l’evolució cultural produïda en el territori que avui coneixem com a Catalunya al llarg del temps, sinó que també abordarà les preocupacions, les necessitats i les problemàtiques del present, amb voluntat d’esdevenir una veritable àgora de la contemporaneïtat.

 • En aquest sentit, el conseller Tresserras ha afirmat que “aquest museu serà un centre de reflexió sobre la societat, un centre de referència internacional, un museu en l’era de la globalització que ens permetrà fer viatges virtuals al passat i al futur”.

 • Així doncs, es concep com un museu que abordarà el passat en funció de les necessitats i problemàtiques del present. També es preveu que el nou museu sigui un centre de recerca i difusió del patrimoni, així com un centre cultural obert a la innovació i a la creació. Per al disseny d’aquest museu, es crearà una comissió d’experts liderada per un comissionat, que elaborarà el projecte definitiu.

 • El Museu de Ciències Naturals acollirà les ciències de la terra (biologia, geologia, zoologia, botànica i paleontologia) i donarà una àmplia visió de la biodiversitat passada i present de Catalunya. El nucli fonamental d’aquest nou museu el formaran, entre altres, els actuals museus de Geologia i Zoologia de Barcelona i l’Institut Botànic de Montjuïc.

 • Els museus nacionals es creen per llei, i reben el suport de la Generalitat, que, tal com preveu la Llei de Museus, ha d’assumir almenys el 50% de les aportacions procedents de les administracions públiques en les despeses corrents dels museus. És previst que el projecte de tots dos museus estigui enllestit el 2010.

 • Les xarxes territorials dels museus nacionals:

 • El Pla de Museus també preveu que de cada un dels museus nacionals en depenguin xarxes territorials de caire temàtic que completin el discurs i/o les col·leccions de la seu central del museu. Aquestes xarxes estaran composades pels museus (que s’anomenaran museus-secció) i ens, béns, paratges o espais patrimonials museïtzats (fàbriques, monuments, jaciments arqueològics i paleontològics, parcs botànics, molins, etc) més representatius de la seva temàtica existents en el territori.

 • Només en podran formar part aquells museus registrats que tinguin uns estàndards de qualitat mínims. Sota aquest criteri cada museu nacional escollirà els membres del seu sistema amb lliure voluntat per ambdues parts. La declaració de museu secció requereix l’aprovació de la Junta de Museus, i també aquesta els pot proposar. Així, el sistema de cadascun dels quatre museus nacionals serà:

 • Sistema del Museu de Societat. Disposarà de tres xarxes que representaran les principals ciències socials: la xarxa de museus d’història local i de monuments, la xarxa de museus i jaciments arqueològics i la xarxa de museus d’etnologia. Una de les primeres mesures que emprendrà la Generalitat serà la creació i articulació del la xarxa de museus d’etnologia, que estarà formada pels museus d’Esterri d’Àneu, Barcelona, Arbúcies, Montblanc, Palamós, Amposta i Vielha.

 • Sistema del Museu de Ciències Naturals. La seva xarxa estarà formada bàsicament pels museus d’història natural i pels jardins botànics i jaciments paleontològics ubicats en el conjunt del territori. En aquest cas, la xarxa de museus també s’articularà mentre es defineix el projecte del museu central per tal d’accelerar-ne la posada en marxa.

 • Sistema del Museu Nacional d’Art de Catalunya. El Pla de Museus preveu que el MNAC es vinculi més a altres museus d’arreu de Catalunya. Actualment només té tres museus secció: la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Museu Cau Ferrat i el Museu Comarcal de la Garrotxa. En el futur, està previst que aquesta xarxa s’ampliï a altres museus d’art de Catalunya.

 • Sistema del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. Actualment és el que té un major desplegament al territori, amb un total de 25 museus. Aquest desplegament s’haurà de racionalitzar, planificar i avançar en consonància a les possibilitats del museu i sota el prisma de l’excel·lència i l’adequació al discurs dels museus nacionals.

 • Creació de la Xarxa de Museus Locals de Catalunya:

 • El Pla de Museus preveu la creació de la Xarxa de Museus Locals de Catalunya, que serà una xarxa assistencial i de distribució de recursos, amb la participació les diputacions, els consells comarcals i les administracions o entitats públiques o privades que tinguin la tutela dels museus que en formaran part.

 • Les unitats bàsiques d’assistència en el territori seran els Museus-Serveis d’Atenció Museística (SAM). El Pla preveu que n’hi hauria d’haver com a mínim un a cada futura vegueria. Tindrà la funció de donar servei assistencial als diversos museus de la seva zona i dinamitzar les col·leccions que s’hi dipositin, sobretot les arqueològiques, que passarien a formar part del fons del museu corresponent.

 • Els museus-SAM podran ser membres (museus secció) d’una de les xarxes existents dels museus nacionals. De fet seran el nexe orgànic entre els museus nacionals i els museus locals. Serà la Direcció General del Patrimoni Cultural, qui determinarà quin o quins museus de cada vegueria seran SAM.

 • Nova política de suport als museus locals:

 • Un dels objectius prioritaris del Pla de Museus Catalunya és reequilibrar el suport dels ens públics entre els grans museus nacionals i els museus locals. En aquest sentit, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació crearà quatre noves línies de subvencions, a banda de continuar amb les que ja té en marxa, amb l’objectiu de la rendibilització dels recursos a través del treball en xarxa i de millorar de les estructures i la gestió dels museus.

 • Les noves polítiques de suport estan adreçades a donar suport a: les xarxes territorials de proximitat o microxarxes, els equipaments i remodelacions museogràfiques, la creació de nous museus i la documentació.

 • Amb l’objectiu d’equilibrar la realitat dels museus nacionals i museus locals, en els propers tres anys (2008-2010) es destinaran 28 milions d’euros a millorar i enfortir els museus locals. Amb tot, el pressupost per a museus locals l’any 2010 s’haurà incrementat un 79,74 % en comparació amb el 2007.


  Circulars anteriors mes


  | Condicions per formar part del Fòrum |
  | Alta de subscripció gratuïta | Modificacions subscripció | Baixes subscripció |
  | Propostes, articles, notes informatives, comentaris i suggeriments |
  | Portaveu del Fòrum |