«ELS QUATRE GATS»
Fòrum d'opinió independent

Circular Informativa núm. 148 - Març 2014

«Tres coses hi ha la vida: salut, diners i...»
En temps de crisi, boleros. Deu ser per això que l'ICS (Institut Català de la Salut), organisme del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, ha anunciat amb repic de xeringues i soroll de comprimits que a partir de l'1 de maig [2014] els malalts crònics o de llarga durada que pagaven pels seus medicaments un 40% com a mínim, podran sol·licitar de passar a pagar només un 10% sempre que compleixin els requisits que la normativa enregistrada com a Instrucció 03/2014 del CatSalut especifica detalladament. El cas, però, és que els mitjans que fan pública la notícia es queden amb el titular venut hàbilment pel Servei de Premsa del Departament i, mandrosos a llegir-se la lletra menuda, no avisen els ingenus i incauts usuaris, que ja tenen prou càrrega d'haver de recórrer als serveis de salut, de les trampes que la pomposa "instrucció" amaga.
Em primer lloc, cal llegir amb atenció que la normativa diu que aquest reconeixement es fa amb caràcter "excepcional" i de forma "temporal", i que la reducció del percentatge d’aportació de l’usuari en la prestació farmacèutica ambulatòria s'haurà de revisar cada tres anys sense que això invalidi que en qualsevol moment se li demani una inspecció de la seva situació.
En segon lloc, en comptes d'entrar automàticament en l'aprovació de la normativa, cal que el malalt en qüestió, crònic o de llarga durada —repetim-ho perquè CatSalut no ho aclareix— faci la sol·licitud corresponent emplenant un formulari —el mateix CAP en sabrà alguna cosa— on expliqui la seva situació econòmica, la seva situació facultativa amb un informe previ del seu facultatiu de capçalera i especifiqui, amb signatura inclosa de tercers, la situació econòmica de la persona o persones de la unitat familiar amb la qual conviu.
Això vol dir que CatSalut sumarà les rendes brutes que percep el malalt en qüestió, prèvis cerficació de l'Agència Tributària, més les del seu entorn familiar en convivència. Si tots plegats no arriben a ingressar 24.000 euros bruts anuals, tenen dret a fer la sol·licitud. I aquesta és la trampa de la notícia perquè del temps dels ajuts universals s'està passant, a poc a poc i amb bona lletra petita, a la penalització per la situació personal: qui hagi estalviat per quan sigui gran o quan li arribi una patacada, serà subtilment espoliat pel govern de torn per no haver balafiat els seus estalvis guanyats, sovint, amb sacrifici.
És a dir, si un presumpte beneficiari del descompte —hi ha medicines cròniques que superen els cent euros mensuals!— té una situació personal i social que, segons acrediti el corresponent assistent social del seu CAP no comporta cap perill per a la seva integritat física, psicològica ni material, l'ajut pot quedar d'entrada desestimat i sense dret a ser reclamat.
A més, no és veritat, com es fa públic per mitjà de la notícia del Departament de Salut, que el barem vagi de 0 euros bruts de renda a 24.000 euros bruts perquè la renda bruta familiar que es tindrà en compte va des de 6.000 euros bruts a 12.000 €, 18.000 € i 24.000 € i en una graella d'unifamiliar a vuit membres de la unitat familiar dels quals cal computar els ingressos conjunts. Feta aquesta regla de tres, segons si el malalt conviu amb un, dos, tres, quatre o més familiars, el factor de correcció de l'ajut (és a dir sobre el 10% publicitat de pagament) pot anar pujant un cop s'apliqui el càlcul corresponent.
I, finalment, suposant que un malalt tingui un barem de càlcul que en realitat li sigui favorable pel que fa a ingressos, si l'informe de l'assistent social no acredita que la necessitat és urgent i evident, la resolució de la sol·licitud —que, per postres, pot trigar tres mesos a respondre's per part de l'administració— pot quedar en formulari mullat.
Queda clar, doncs, que, com dèiem al principi, en temps de crisi, més que una normativa de respiració assistida, és preferible... un bolero. I per a la qüestió que ens ocupa, quin millor sinó aquell que, des de temps reculats, diu allò tan picaresc i difícil d'aconseguir: «Tres coses hay en la vida, salud, dinero y amor... / El que tenga estas tres cosas que le de gracias a... CatSalut!»

Circulars anteriors mes


| Condicions per formar part del Fòrum |
| Alta de subscripció gratuïta | Modificacions subscripció | Baixes subscripció |
| Propostes, articles, notes informatives, comentaris i suggeriments |
| Portaveu del Fòrum |