logo

Gabinet de Comunicació

Fundat el 1987

Presentació


    Les relacions públiques són avui en dia, de la mateixa manera que ho és el periodisme o la publicitat, una branca de la comunicació.

    I la comunicació s'ha convertit, tant en el sector de les empreses, com en l'institucional o en el de les entitats i associacions especialitzades, en un actiu estratègic que només es consolida si té una relació eficaç amb els seus transmissors i destinataris.

    «Escac Gabinet de Comunicació» es preocupa d'ajustar la imatge d'aquelles persones o entitats que confien en els seus serveis a la realitat del context social en el qual treballen, introduint-los en els circuits informatius, amb la creació de notícies pròpies de la seva activitat i amb l'ampliació de canals de comunicació, gràcies als contactes actualitzats dels quals disposa i a l'experiència de 15 anys de professionalitat.


[Dalt]