logo

Gabinet de Comunicació

Fundat el 1987

¿Sabíeu que...


 • ...que la Intel·ligència Artificial compta amb una regulació sota mínims acordada pel Consell de la Unió Europea [vegeu més informació]

 • ...que s'ha creat el Cens d'Artistes de Catalunya al qual es poden inscriure tots aquells que compleixin els requisits aprovats pel departament de Cultura de la Generalitat [vegeu més informació]

 • ...que la pensió de jubilació és compatible amb altres ingressos provinents de drets d'autor? [vegeu més informació]

 • ...que les obres considerades legalment «òrfenes» es poden digitalitzar i fer públiques sense ànim de lucre? [vegeu més informació]

 • ...que el Codi civil de Catalunya, aprovat pel Parlament de Catalunya el dia 16 d’abril de 2008, està dedicat a les persones jurídiques sense ànim de lucre i conté la regulació de les associacions i de les fundacions? [vegeu més informació]

 • ...que per complir amb la llei de «factura electrònica», l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) gestiona el servei de validació de signatura electrònica, registre automàtic i custòdia de factures? [vegeu més informació]

 • ...que les associacions i fundacions que reben ajuts i subvencions públics tenen una Guia de Tansperència? [vegeu més informació]

 • ...que les fundacions tenen el seu codi ètic d'actuació aprovat pels representants del sector? [vegeu més informació]

 • ...que les associacions i fundacions que no tinguin més de 50.000 euros d'ingressos anuals no han de fer la declaració de l'impost de societats? [vegeu més informació]

 • ...que podeu gestionar els vostres Drets d'Autor d'una manera alternativa amb les diferents modalitata de Creative Commons i Safe Creative? [vegeu més informació]

 • ...Si es publica en dos o més formats diferents un llibre electrònic (per exemple, ePub o PDF) cal assignar-li un número d'ISBN distint? [vegeu més informació]

 • ...Internet és una vella tecnologia, del 1969, però la seva veritable eclosió arribà els anys noranta? [vegeu més informació]

 • ...abans d'arribar a la protecció actual dels drets d'autor digitals, el primer text legal relatiu a la protecció dels drets d'autor es va signar en un conveni a Berna el 9 de setembre de 1886, es va presentar en la Convenció Universal de Ginebra el 6 de setembre de 1952, es va revisar a París el 24 de juliol del 1971 i ha continuat revisant-se en el si de la Unió Europea? [vegeu més informació]

 • ...una obra literària editada en suport digital o electrònic també està subjecte a un contracte d'edició? [vegeu model contracte ampli] i [model contracte simple]

 • ...quin és el model d'Estatuts per enregistrar una entitat associativa? [vegeu més informació]

 • ...quin és el model d'Estatuts per enregistrar una Fundació? [vegeu més informació]

 • ...quins són els models de contracte d'edició i traducció que haurien de fer servir els editors i els autors? [vegeu més informació]

 • ...L'ACAP, sigles de l'Automated Content Access Protocol, és una eina d'Internet que permet als editors de pàgines web que informin en línia sobre les polítiques d'ús i les llicències per utilitzar els continguts protegits. [vegeu més informació]

 • ...el Projecte de la nova Llei de la Lectura, el Llibre i les Biblioteques, aprovat el 3 de novembre del 2006, consolida el preu fix i liberalitza el dels llibres de text? [vegeu més informació]

 • ...la nova Llei de Propietat Intel·lectual aprovada en el ple del Congrés dels Diputats de Madrid, el 22 de juny del 2006, i publicada en el BOE el 8 de juliol del 2006, en vigor des del 29 de juliol del 2006, estén el cànon per còpia privada als suports digitals? [vegeu més informació]

 • ...l'Impost de Societats afecta totes les entitats no lucratives que superin els 16 milions d'euros d'ingressos? [vegeu més informació]

 • ...el copyleft és un tipus de llicència que, a diferència del copyright, és molt més permissiva pel que fa a l'ús i reproducció de les creacions dels autors i són aquests els que fixen el nivell de protecció de la propietat intel.lectual? [vegeu més informació]

 • ...escriptors, traductors i periodistes autònoms tenen un 20% d'augment en la pensió d'incapacitat? [vegeu més informació]

 • ...mig milió d'equips reprogràfics fotocopien a tot l'Estat espanyol l'equivalent de 17'5 milions de llibres a l'any? [vegeu més informació]

 • ...la llei obliga a reservar l'1% cultural dels pressupostos destinats a obres públiques? [vegeu més informació]

 • ...el Registre de la Propietat Intel.lectual de Catalunya inscriu unes 8.000 obres a l'any? [vegeu més informació]

 • ...CEDRO ha repartit 8'02 milions d'euros per drets de reprografia durant el 2002? [vegeu més informació]

 • ...la Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió (Forta) té un codi ètic per al guionatge de telefilms? [vegeu més informació]

 • ...la qualitat i la regulació a Internet compten amb una Agència catalana pionera a tot el món? [vegeu més informació]

 • ...registrar una obra de creació en el Registre de Propietat Intel.lectual és a l'abast de tothom? [vegeu més informació]

 • ...els autors amb obra publicada des del 1993 tenen dret a reclamar a Cedro que n'ha fet la recaptació de reprografia les percepcions corresponents per còpia privada, i que només cal associar-se a l'entitat de gestió? [vegeu més informació]

 • ...el dret de reproducció té vigència fins 70 anys després de la mort de l'autor? [vegeu més informació]

 • ...que el Parlament Europeu ha regulat la proposta de l'harmonització de drets d'autor i afins en la societat de la informació? [vegeu guia Llei Propietat Intel.lectual]

 • ...la Generalitat de Catalunya ha creat un cens d'entitats que promoguin el foment de la llengua catalana? [vegeu text Decret]

 • ...la Llei d'Associacions inclou la creació d'un Consell Català d'Associacions com a òrgan de caràcter consultiu i agent mediador en conflictes associatius? [vegeu text Llei]

 • ...la pràctica de la pirateria cultural genera a tot l'Estat espanyol pèrdues anuals per 763 milions d'euros? [vegeu reportatge]

 • ...els continguts de les pàgines d'Internet també estan protegides pels Drets dels usuaris dels mitjans audiovisuals? [Relació drets en document Word]

 • ...les associacions ja tenen un codi ètic on trobar els seus punts bàsics de funcionament? [vegeu text complet] [Codi ètic en document Word]

 • ...l'ISBN (International Standard Book Number) és un dret dels autors i un deure dels editors? [vegeu requisits MEC] [vegeu requisits Internacional]

 • ...un 35% d'escriptors i un 35% de traductors han tingut problemes greus amb editors per incompliment en les liquidacions de drets d'autor? [vegeu reportatge]

 • ...hi ha un 72% d'escriptors i un 28% d'escriptores a Catalunya? [vegeu reportatge]


[Dalt] | [Home]