logo

Gabinet de Comunicació

Fundat el 1987

¿Sabíeu que...


  La pràctica de la pirateria cultural genera a tot l'Estat espanyol pèrdues anuals per 763 milions d'euros


  Segons els afectats per la pirateria de productes culturals, les pèrdues econòmiques que aquesta pràctica il.legal genera anualment arriben a la quantitat de 763 milions d'euros. Per sectors, la pirateria es reflecteix en aquestes quantitats:

  En el sector discogràfic, 90 milions d'euros, cosa que implica un frau fiscal aproximat de 18 milions d'euros, sense comptar les pèrdues de drets d'autor que pugen a uns 7'5 milions d'euros.

  En el sector de l'obra impresa, 270 milions d'euros, dels quals 90 milions corresponen a drets d'autor.

  En el sector videogràfic, 15 milions d'euros.

  En el sector dels vídeojocs, 180 milions d'euros, amb la catacterística que el nombre d'unitats pirates venudes supera el dels originals.

  En el sector dels programes d'ordinador, 183 milions d'euros (cal tenir en compte també que més de la meitat dels programes que s'utilitzen són il.legals).

  I en el sector audiovisual, 23 milions d'euros.
  [Aquestes dades han estat extretes del Centro Español de Derechos Reprogràficos (Cedro), una de les entitats de gestió que vetlla pel control dels drets de reprografia il.legal de llibres i partitures.]

[Dalt] | [¿Sabíeu que...?] | [Home]