logo

Gabinet de Comunicació

Fundat el 1987

¿Qui, què, quan, on, com i per què?


  El comunicat o la nota de premsa és la manera més habitual d'establir contacte amb els mitjans de comunicació.

  El més important d'aquest sistema de donar a conèixer el que es vol oferir o promoure, ja sigui en suport paper o per mitjà del correu electrònic, és que no es tracta de fer una peça literària sinó de destacar d'una manera entenedora els aspectes més importants que cal que siguin coneguts pels receptors.

  Valorar els fets i redactar la informació és el que els responsables de relacions públiques d'una empresa, una institució o una associació han de portar a terme sovint amb el difícil pas d'abandonar el tecnicisme particular per entrar en la informació divulgativa.

  «Escac Gabinet de Comunicació» valora de cada objectiu informatiu el «qui, què, quan, on, com i per què» i l'adapta al punt de vista dels diferents mitjans als quals ha d'arribar per a la seva difusió (premsa en paper, premsa electrònica, ràdio, televisió...). Equilibri, adequació, claredat, ordre i precisió són elements bàsics.

  Cal tenir en compte que una empresa, una institució o una associació fa un comunicat cada tant per tant, però que els redactors dels diversos mitjans en reben desenes cada dia i s'haurà guanyat molt de camí si la nota de premsa facilita la feina del redactor o redactora que s'hi ha d'afrontar començant per esbrinar quina és la motivació per als seus lectors, internautes, oients o espectadors.

  «Escac Gabinet de Comunicació» s'encarrega de fer aquesta adaptació i de distribuir la nota de premsa, de la manera més ràpida i eficaç, a cada grup de mitjans, segons l'interès del tema, i selecciona també allò que és més adequat a cada cas i moment aconsellant entre la convocatòria d'una roda de premsa general, una roda de premsa amb periodistes especialitzats, la concertació d'entrevistes personals, l'organització de presentacions públiques o la tramesa del comunicat i el seguiment telefònic posterior.

  Finalment, cal tenir en compte que una roda de premsa no és una lliçó magistral. Cal incitar la pregunta amb intervencions breus, clares i precises i respondre exactament allò que interessa als periodistes segons cada mitjà. «Escac Gabinet de Comunicació» ofereix també aquest assessorament als protagonistes de la notícia i dibuixa un plannig des de l'estudi del calendari més idoni, fins als diversos passos a seguir a partir de la redacció i distribució de la nota de premsa, la convocatòria i l'elaboració del dossier de premsa corresponent.


[Dalt] | [Home]