Presentació

Denominació

Estatuts

Resolució

Projectes

«Bit de cultura»
Revista
actualitat
cultural


«Cornabou»
Revista Literatura
Infantil i Juvenil


«Estiraboli»
Revista
Humor digital


«Vinyeta literària»
Revista de literatura


«Personatges»

«Dietari
Escornalbou XXI»


Escac
Gabinet de Comunicació


Acap

Bustia
E-mailEstadística difusió
18.367.070 visitants
39.313.753 consultes de pàgines

Escornalbou
Associació Cultural
Apartat de correus 32036
08080 - Barcelona

Registre d'Associacions
Generalitat Catalunya
Núm. 1451-T
NIF G43108588