andreu sotorra






Haurem de menester
les herbes de Sant Joan

Premi Cavall Fort 1979




Il.lustració de Teresa Duran
'Haurem de menester
les herbes de Sant Joan'
Cavall Fort núm. 431, juliol 1980.








| Índex fragments | Home Page | Tornar a Publicacions | Dalt |