andreu sotorra

NO S'HI INVITA PARTICULARMENT

[fragment]invitaparticularment