andreu sotorra





LA PRIMERA FOTO

[fragment]



primerafoto






| Índex fragments | Home Page | Tornar a Publicacions | Dalt |