SOL·LICITUD DE FÒRUMS EN CENTRES EDUCATIUS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
DINS DEL PROGRAMA «AUTORS A LES AULES»


 • Escriptor sol·licitat: Andreu Sotorra [Cliqueu aquí] per veure la relació de poblacions, escoles, instituts i biblioteques on ha estat convidat recentment.

 • Cal emplenar el formulari digital de sol·licitud, directament des de la pàgina web de la Institució de les Lletres Catalanes.

 • Cal fer les sol·licituds amb el màxim d'antelació a la data del fòrum, a causa de la gran demanda que hi ha.

 • L'activitat del programa Autors a les aules (anteriorment: Itineraris de Lectura) és gratuïta per als centres educatius. En tot cas, aquests només s'han de fer càrrec de les despeses de desplaçament de l'autor, si n'hi ha.


  ¿Vols fer la sol·licitud ara mateix?
  Clica aquí sota i entra al formulari amb el codi d'usuari
  del teu centre educatiu i el password corresponent.
  Recorda que has d'introduir el codi del centre al camp de l’usuari (8 dígits sense lletres)
  i repetir-lo dins el quadre de la paraula clau.

  [Si necessites ajuda, descarrega't aquí el Manual d'usuari]

  ACCÉS AL FORMULARI DE SOL·LICITUD

  ¿QUÈ ÉS EL PROGRAMA «AUTORS A LES AULES»?


 • Aquest programa és una activitat de promoció de la literatura catalana, en l'àmbit de l'ensenyament primari i secundari. Segons la Institució de les Lletres Catalanes, l'objectiu del programa Autors a les aules (anteriorment: Itineraris de Lectura) és que el professorat pugui comptar amb fòrums, col·loquis i converses, al seu centre, d'aquells autors llegits pel grup-classe i que els escriptors estableixin un diàleg amb els lectors.

 • Cada centre pot sol·licitar, per curs acadèmic, un màxim d’un autor per etapa educativa: un des d'educació infantil fins a primària, i un des de primer de secundària a batxillerat. La sol·licitud s'ha de concretar per a un curs o un cicle determinat de cada etapa. El nombre d’alumnes per sessió no ha de ser superior als 50-60. La setmana de Sant Jordi el programa Autors a les aules no és operatiu.

 • L'activitat és gratuïta pel que fa als centres educatius i l'únic requisit és que el grup-classe hagi fet la lectura d'una de les obres de l'autor sol·licitat. La Institució de les Lletres Catalanes finança una sessió per autor. En el cas que els centres en vulguin fer més d'una, s'han de posar d'acord amb el mateix autor i les despeses de les sessions complementàries són a càrrec del centre. Els centres també s'han de fer càrrec, si n'hi ha, de les despeses de desplaçament de l’autor (quilometratge a 0,19€/Km, tiquets d’autopista, tiquets de pàrquing, transport públic).

 • Les sol·licituds dels fòrums s'han de fer mitjançant un formulari digital, directament des de la pàgina web del programa Autors a les aules, de la Institució de les Lletres Catalanes. Els centres s'hi hauran de connectar mitjançant el seu codi de centre i el corresponent password. Recordeu que heu d'introduir el codi del centre al camp de l’usuari (8 dígits sense lletres) i repetir-lo dins el quadre de la paraula clau. Sempre s'han de demanar tres autors per ordre de preferència. La Institució de les Lletres Catalanes n'adjudicarà un segons les possibilitats i disponibilitats del programa Autors a les aules. En el mateix formulari digital de la Institució de les Lletres Catalanes, els centres podran fer el seguiment de la seva sol·licitud en relació a l'autor que se'ls confirmi.

 • Tenint en compte la gran demanda que hi ha, és recomanable que es facin les sol·licituds a l'inici de curs i amb el màxim d'anticipació.


  ¿Vols fer la sol·licitud ara mateix?
  Clica aquí sota i entra al formulari amb el codi d'usuari
  del teu centre educatiu i el password corresponent.
  Recorda que has d'introduir el codi del centre al camp de l’usuari (8 dígits sense lletres)
  i repetir-lo dins el quadre de la paraula clau.

  [Si necessites ajuda, descarrega't aquí el Manual d'usuari]

  ACCÉS AL FORMULARI DE SOL·LICITUD
  Tornar a Home page Andreu Sotorra