SOL·LICITUD DE FÒRUMS EN CLUBS DE LECTURA, BIBLIOTEQUES, LLIBRERIES I ENTITATS CULTURALS


 • Escriptor convidat: Andreu Sotorra [Cliqueu aquí] per veure la relació de poblacions, escoles, instituts i biblioteques on ha estat convidat recentment.

 • Els requisits per acollir-se al programa «Lletres en viu» (anteriorment: «Al Vostre Gust») són els següents:

 • Cal fer les sol·licituds per escrit amb, com a mínim, un mes d'antelació a la data de l'acte proposat.

 • Cal fer-hi constar el nom, l'adreça i les dades de contacte de l'entitat organitzadora i de la persona responsable de l'activitat; i el lloc, l'adreça i el telèfon de la sala on es vol fer l'acte.

 • L'entitat organitzadora es compromet a fer constar la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes en tota la publicitat de l'acte i a fer-n'hi arribar un exemplar, imprescindible per fer el pagament a l'escriptor sol·licitat.

 • L'entitat organitzadora s'ha de fer càrrec de les despeses de desplaçament dels autors sol·licitats o, quan així ho demanin els autors escollits, haurà d'anar-los a recollir a casa i tornar-los-hi després de l'acte.

 • L'entitat organitzadora es compromet a comunicar a la ILC qualsevol canvi de dates que es pugui produir de comú acord amb l'escriptor escollit.

 • El programa «Lletres en viu» té les limitacions econòmiques pròpies de la partida pressupostària que cada any tingui assignada.

  ACCÉS AL FORMULARI DE SOL·LICITUD  ¿QUÈ ÉS EL PROGRAMA «LLETRES EN VIU»?


 • El programa «Lletres en viu» acosta les autores i autors de literatura catalana als seus lectors i lectores, i afavoreix així la difusió i el coneixement de la seva obra. Tal com diu el nom del programa, qualsevol escriptor literari en llengua catalana en pot ser beneficiari, sempre, és clar, que estigui d'acord a participar en l'activitat proposada.

 • La Institució de les Lletres Catalanes facilita el contacte entre els agents culturals i els creadors literaris, i es fa càrrec del pagament de les minutes dels honoraris dels escriptors de literatura catalana quan van a parlar de la seva obra amb els seus lectors o a llegir-ne i comentar-ne fragments. Aquest pagament es fa directament als escriptors.

 • D'aquest programa se'n beneficien els nombrosos clubs de lectura de les biblioteques del país, llibreries i les entitats culturals que dinamitzen els seus programes d'activitats literàries amb la presència dels escriptors.

 • La Institució de les Lletres Catalanes demana que els actes que s'acullen al programa «Lletres en viu» siguin públics, gratuïts i amb publicitat.

 • La ILC entén per escriptors literaris els que conreen els gèneres de ficció clàssics: narrativa, poesia i teatre; o la no ficció literària.

 • Cada any s'establirà una quantitat màxima de xerrades per escriptor, per afavorir, així, la participació en el programa del més gran nombre d'escriptors possibles.

 • Queda expressament exclosa d'aquest programa la col·laboració en cursos i aules que comptin amb alumnes matriculats. També en queden excloses les conferències sobre altres temes que no siguin la pròpia obra de l'escriptor.  Tornar a Home page Andreu Sotorra