Nom
Nom
| Sobre publicitat | Didàctica de la llengua |
| Sobre interculturalitat |
| Activitats pedagògiques sobre etnografia |SOBRE PUBLICITAT


Dossier del seminari sobre màrqueting escolar adreçat a persones integrants d'equips directius de centres educatius públics. Granollers, octubre de 2002:

 • Recursos per comunicar-se amb eficàcia. Seminari sobre estratègies de màrqueting en el context de centres educatius públics.
  Vegeu el programa i els comentaris d'algunes persones integrants d'equips directius que han participat al seminari sobre màrqueting escolar

  Bibliografia. (Selecció en doc Word)  *

  Dossiers amb propostes didàctiques. Material dels cursos de formació adreçats a professorat de secundària:

 • Aplicacions didàctiques de la publicitat
 • Publicitat: comunicació persuasiva
 • La publicitat, un recurs per a l'expressió oral i escrita
 • Publicitat: una lectura activa
 • Publicitat: claus de lectura
 • Publicitat i aprenentatges significatius
 • La publicitat com a tema transversal
 • La publicitat com a motivació a l'àrea de llengua i literatura
 • Publicitat i ecologia lingüística i cultural


  *

  Dossiers de tècniques de redacció publicitària. Material adreçat a alumnat de cursos de formació professional:

 • ¿En quin tinter tens tinta, publicitat?

 • Estratègies d'impacte expressiu  *

  Dossiers amb bateria d'activitats per a alumnat de secundària:

 • Publicitat i acció docent

 • Pautes d'aproximació a l'anàlisi de catàlegs

 • Bases per al comentari pragmàtic d'un anunci

  *

 • Què en sabem, de la publicitat?
  (Guió d'un fòrum amb alumnes de secundària, centrat en la dimensió ètica i social)
  Definició/definicions.
  Funció informativa, funció econòmica, funció finançadora dels mitjans de comunicació, funció conservadora, funció desproblematitzadora.
  Valors i contravalors.

 • Per què ens hipnotitzen els anuncis?
  (Guió d'un fòrum amb alumnes de secundària, centrat en el receptor)
  La màgia de la publicitat.
  El safari de consumidors.
  La inclusió del consumidor ideal en l'anunci.
  El concepte públic objectiu.
  La conversa simulada amb l'auditori.
  Importància del reclam sonor i de la imatge en els espots.

 • Publicitat i estratègies persuasives
  (Guió d'un fòrum amb alumnes de secundària, centrat en els recursos d'impacte)
  Anàlisi i reflexió sobre les principals operacions
  creatives que utilitza la publicitat per sorprendre i seduir el públic.
  Missatges subliminars.


  Bibliografia sobre publicitat i pedagogia
  (selecció en doc Word)


  DIDÀCTICA DE LA LLENGUA


 • Embarbussaments com a recurs didàctic a la classe de llengua.
  Inclou diversos exemples per treballar aspectes gramaticals. 2010.

 • Disseny d'estratègies comunicatives en l'ambit professional. Gestió de la imatge professional oral, escrita i no verbal.
  Inclou un extens dossier amb una tria de tests de selecció de personal. Mòdul de català ocupacional. Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 2002.

 • Didàctica de la llengua per a adults
  Diversos reculls de propostes de treballs i de sessions de seminaris amb la utilització de recursos multimèdia (conjuntament amb l'equip de professors de l'Escola de Català Escornalbou).

  SOBRE INTERCULTURALITAT


 • Un camí cap a la convivència
  Treball pedagògic sobre la interculturalitat (conjuntament amb M. del Mar Prieto), 1994.

  ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES SOBRE ETNOGRAFIA


 • Dossier d'activitats pedagògiques del «Museu de l'avi», de Duesaigües.
  Propostes de tallers i disseny de materials didàctics realitzats conjuntament amb Montse Francisco Rabascall, 2011.

 • Biografia
  ----------
  Publicacions
  ---------
  Premis
  ---------
  Creacio literaria
  ---------
  Publicitat
  ---------
  Pedagogia
  ---------
  Comentaris
  ---------
  Citacions
  ---------
  Informacions
  ---------
  Other Languages
  ---------
  Portada
  ---------
  Email