andreu sotorra
EL CAFETÓ


cafeto


[«Del zàping al plàying»]


Des que les televisions —públiques o no tan públiques— han detectat que segons quins programes o sèries comencen a tenir un nombre considerable de visualitzacions fidels a través d’Internet i el servei a la carta que no pas en emissió en directe, han activat, tot i que amb moderació, la inserció de publicitat. Ara només cal que el virus publicitari a la carta no impregni de mala manera segons quins programes o sèries, cosa que per ara i tant sí que passa perquè el tall és radical i de mal gust (enmig d’una frase, una conversa o una escena compromesa). Generalment —si parlem, posem per cas, de TV3 a la carta—, cada connexió inclou un spot publicitari a l’inici, i un al cap d’uns breus minuts. El departament de màrqueting d’aquest o qualsevol altre canal de televisió han de saber que els qui miren —mirem TV a la carta— són una espècie protegida i de costums especials i els —ens— importa un rave la publicitat. Segurament que molts preferirien un abonament simbòlic de pagament per accedir als continguts televisius, però lliures de tota mena de publicitat. De tota manera, inserint-ne com ara la insereixen, perden el temps. Els qui visualitzen —visualitzem— TV a la carta a través de l’ordinador o en pantalla de TV per connexió amb HDMI, de seguida que apareix la publicitat esperen —esperem— pitjar el botó de “veure el vídeo” o, en últim extrem, fer córrer el play uns segons i fugir del virus. Si, per atzar de la sofisticació digital, el gest no és possible, ho poden tenir per ben segur: els usuaris de TV a la carta passen —passem— de la publicitat i ni tan sols en fan —fem— cas, gairebé tant com dels discursos electorals dels candidats polítics. Entre altres coses perquè l’accés de televisió a la carta a través d’Internet exigeix una actitud activa, ben al contrari de la visualització en directe de la TV tradicional que explota una disposició passiva i, molt sovint, porta incorporat el sofà. Ha passat, doncs, l’època del zàping. Si el sistema publicitari a la carta persisteix, ben aviat el que es portarà és el plàying.

[15-05-2014]| El cafetó | Índex Llengüets | Bon cop de Mac! | En fila índia | Índex Publicacions | Home Page |