andreu sotorra
EL CAFETÓ


cafeto


[«A la mesa i al llit... al primer crit!»]


Escolteu el podcast

Milers de ciutadans, segur que afortunats en l'amor però desafortunats en les eleccions, han rebut a casa la citació per assistir com a membre principal o membre suplent a una de les milers de meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14F. La Junta Electoral espanyola —dita Central, perquè quedi clar— i les seves filials a Catalunya s'han trobat amb un bolet inesperat: l'allau de recursos de ciutadans que al·leguen que tenen suficients motius de risc per no ser tot el dia el 14F en una mesa electoral. Les diverses juntes electorals de zona estan desbordades, sobretot perquè sí que es pot resoldre amb un cop de ploma que un major de 65 anys digui que té dret a renunciar, però no es pot resoldre amb un cop de ploma analitzar la documentació mèdica que la majoria dels recursos presenten. La conseqüència és que els organismes judicials reben com un bumerang el caos que ells mateixos han creat. No han acceptat el consens majoritari dels polítics per ajornar la convocatòria fins al 30 de maig i s'han encaparrat a mantenir sisplau per força el 14F a saber amb quins interessos amagats sota la màniga de la toga. Al caos que ja té Correus amb la demanda augmentada del vot a distància, s'afegeix doncs el caos judicial a respondre amb el temps limitat que hi ha a totes les al·legacions ciutadanes. Per això, davant del caos, la rima. Si les juntes electorals no saben com respondre ipso facto als milers de recursos, sempre els queda una solució. Recordar aquell refrany popular que diu santament: «A la mesa i al llit... al primer crit!».

[03-02-2021]| El cafetó | Índex Llengüets | Bon cop de Mac! | En fila índia | Índex Publicacions | Home Page |