andreu sotorra
EL CAFETÓ


cafeto


[NON PLUS... VÀLUA!]


Escolteu el podcast

Els llatins en deien Non Plus Ultra. Punt i final. D'aquí no passem. Uns quants anys després, uns quants només, el Tribunal Constitucional espanyol ha dit Non Plus... Vàlua, que ve a ser el mateix. Però s'ha salvat amb salut: Non Plus Vàlua, però els que ja han pagat no tenen dret a reclamar.

Si el forçut d'Hèrcules va gravar a l'estret de Gibraltar allò de Non Plus Ultra, convençut que no hi havia més terra enllà, els magistrats sortints del Tribunal Constitucional, a les últimes hores de deixar la poltrona, han gravat sobre la pell de brau que no hi ha plusvàlua més enllà.

Però sempre hi ha qui no es creu el lema llatí ni la llegenda d'Hèrcules i no s'està de signar amb Non Plus Ultra marques de productes de consum: xampanys, licors, vins, assegurances i fins i tot matalassos.

I també hi ha qui agafa el rave per les fulles com va fer l'emperador Carles V que li va treure el Non i ho va deixar en Plus Ultra, és a dir, més, més enllà.

De fet és el mateix que ha fet de seguida l'Agència Tributària espanyola del segle XXI que, malgrat el regal enverinat que li ha deixat el Tribunal Constitucional cessat, de seguida ha dit que canviarà la normativa perquè les plusvàlues, amb aquest o un altre nom, es continuïn recaptant des dels ajuntaments.

La plusvàlua ha estat, és —i tot fa pensar que continuarà sent—, un dels impostos més injustos perquè no només recalcula sobre el que cadascú ja ha pagat sobre el valor del terreny, any darrere any, per un valor augmentat que sovint no és real, sinó que, en comptes de castigar els especuladors, castiga els innocents hereus per defunció d'una propietat, ni que siguin hereus de primer grau, cònjugues o fills, per exemple, amb uns barems que sovint els costen un ronyó.

Ara ja no és temps de gravats en pedra, però si el forçut d'Hèrcules aixequés el cap, potser en comptes de gravar Non Plus Ultra en pedra a l'estret de Gibraltar, seria més oportú que gravés, clar i llatí: Non Plus... Vàlua!

[27-10-2021]| El cafetó | Índex Llengüets | Bon cop de Mac! | En fila índia | Índex Publicacions | Home Page |