andreu sotorra

AVÍS LEGAL
© Copyright Andreu Sotorra

Llibres


El codi font, els dissenys gràfics, tota la informació i els continguts de les pàgines del domini http://www.andreusotorra.com/ i de les seves capçaleres adscrites, entre les quals es troba aquesta, estan protegides per drets de propietat intel·lectual d'Andreu Sotorra, l'editor, o, en el seu cas, de terceres persones, i no poden ser utilitzades sense autorització escrita de l'editor o els altres titulars.

L'usuari només pot utilitzar el material que aparegui en aquest portal per a ús personal i privat, sempre que respecti tots els drets de propietat intel·lectual i altres drets de propietat, quedant, per tant, prohibida la seva reproducció o qualsevol altre tipus d'utilizació amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites; la seva distribució, difusió, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

L'editor perseguirà, en el cas de l'incompliment de les anteriors condicions, qualsevol utilizació indeguda dels continguts presentats en el seu portal exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin.

L'editor vol fer constar que aquesta pàgina no té el suport de cap institució pública, ni cap associació professional, ni cap organització privada i que tampoc no ha demanat cap ajut ni cap subvenció malgrat el seu contingut informatiu, creatiu i literari.

L'editor fa constar també que el contingut de la publicitat inserida en cadascuna de les pàgines adscrites al domini [www.andreusotorra.com] és responsabilitat exclusiva de l'anunciant. Els banners de publicitat, tant propis com de tercers, si és que apareixen, d'acord amb la normativa legal d'AdSense, no inclouen mai: 1) Contingut violent, intolerància racial o crítiques cap a un particular, grup o organització. 2) Pornografia i contingut no apte per a menors. 3) Contingut de pirateig informàtic. 4) Drogues o articles relacionats il·legals. 5) Abús de llenguatge inapropiat. 6) Contingut relacionat amb les apostes o casinos. 7) Contingut relacionat amb programes que compensen els usuaris per fer clic en anuncia o ofertes, realitzar cerques, navegar per llocs web o llegir missatges de correu electrònic. 8) Ús excessiu, repetitiu o irrellevant de paraules clau en el contingut o el codi de les pàgines web. 9) Contingut o construccions enganyoses o manipuladores per millorar el rànquing del motor de cerca del lloc web, per exemple el Page Rank del lloc. 10) Venda o promoció d'armes o munició, per exemple, armes de foc, navalles o pistoles de descàrrega elèctrica. 11) Venda o promoció de cervesa o begudes d'alta graduació alcohòlica. 12) Venda o promoció de tabac o productes relacionats. 13) Venda o promoció de medicaments amb recepta. 14) Venda o promoció de productes que siguin una falsificació o una imitació de productes de disseny. 15) Venda o distribució d'exàmens o treballs acadèmics. 16) Qualsevol altre contingut que sigui il·legal, inciti a una activital il·legal o infringeixi els drets legals de tercers.

Aquesta pàgina web i les seves vinculades utilitzen tant AWStats Log Analyzer, gestionat pel servidor, com Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google INc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual es troba al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utilitza "cookies" que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per ajudar el website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie en relació a l'ús del website (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google farà servir aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del webasite i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així o requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva direcció IP amb cap altra dada de què disposi Google. L'usuari o visitant d'aquesta pàgina pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la funcionalitat plena d'aquest website. En utilitzar aquest website, l'usuari o visitant consenteix el tractament d'informació referent a ell per Google en la manera i per a les finalitats indicades.

Español: Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.

Français: Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

English: This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.| Home Page |