andreu sotorra

ENTREVISTES

El llaç escorredor
Àngela Jové, actriu
[Publicada a l'Avui DDD, 2 octubre 1998, amb reportatge gràfic de Cristina Calderer]

[Feta al Teatre Artenbrut de Barcelona]


"El Tenorio és menys salvatge que l'Sloane"


Tornar a Teatre