andreu sotorra

ENTREVISTES

El llaç escorredor
Mariona Masgrau, marionetista
[Publicada a l'Avui DDD, 6 novembre 1999, amb reportatge gràfic de Josep Losada]

[Feta al Teatre Malic de Barcelona]


"A l'escenari et mana la marioneta"


Tornar a Teatre