andreu sotorra

ENTREVISTES

El llaç escorredor
Cacu Prat, actor
[Publicada a l'Avui DDD, 21 maig 1999, amb reportatge gràfic de Cristina Calderer]

[Feta al Teatre Lliure de Gràcia]


"Un capellà en un cabaret és un regal"


Tornar a Teatre