andreu sotorra





ENTREVISTES

El llaç escorredor




Jordi Boixaderas, actor
[Publicada a l'Avui DDD, 19 de febrer de 1999.]

[Feta a la sala Beckett de Barcelona]


"La sang del teatre té gust de maduixa"






Tornar a Teatre