andreu sotorra

ENTREVISTES

El llaç escorredor
Nina, cantant i actriu
[Publicada a l'Avui DDD, gener de 1998, amb reportatge gràfic de Cristina Calderer]

[Feta al Teatre Lliure de Barcelona]


"Deixo de ser Nina moltes hores al dia"


Tornar a Teatre