andreu sotorra

ENTREVISTES

El llaç escorredor
Francesc Orella, actor
[Publicada a l'Avui DDD, gener de 1998, amb reportatge gràfic de Robert Ramos]

[Feta al Teatre Nacional de Catalunya]


"El senyor Esteve és un català escapçat"


Tornar a Teatre