andreu sotorra

ENTREVISTES

En escena
Jordi Bosch, actor
[Publicada a l'Avui Diumenge, abril 2000]

[Feta al Teatre Lliure de Gràcia]


«La manera de fer un personatge depèn del que has viscut»


Tornar a Teatre