andreu sotorra

ENTREVISTES

El llaç escorredor
Eduard Farelo, actor
[Publicada a l'Avui DDD, 1999, amb reportatge gràfic de Cristina Calderer]

[Feta al Teatre Villarroel de Barcelona]


"Es difícil treure's la imatge de Montsolís"


Tornar a Teatre