andreu sotorra

ENTREVISTES

El llaç escorredor
Rosa Renom, actriu
[Publicada a l'Avui DDD, 1999, amb reportatge gràfic de Robert Ramos]

[Feta al Teatre Principal de Barcelona]


"La petita venjança és més mesquina"


Tornar a Teatre