andreu sotorra

ENTREVISTES

El llaç escorredor
Joan Carreras, actor
[Publicada a l'Avui DDD, 1999, amb reportatge gràfic de Jordi Garcia]

[Feta al Mercat de les Flors de Barcelona]


"Un equip jove genera molta energia"


Tornar a Teatre