andreu sotorra

ENTREVISTES

El llaç escorredor
Bruno Bergonzini, actor
[Publicada a l'Avui DDD, març 1999, amb reportatge gràfic de Jordi Garcia]

[Feta al Teatre Nacional de Catalunya]


"Ningú no té un passat net"


Tornar a Teatre