logo

Dossiers

Reedicions singulars amb commemoració inclosaEmili Teixidor, Josep Vallverdú, Joaquim Carbó,
Sebastià Sorribas, Xesco Boix, Editorial La Galera i Editorial Cruïlla
i els seus llibres bufen espelmes amb la satisfacció de la feina feta


Andreu Sotorra

| Hemeroteca | [Autors amb pàgina web] | [Autors amb obra publicada] | [Home] |