«ELS QUATRE GATS»
Fòrum d'opinió independent

Circular Informativa núm. 108 - Novembre 2010

«Encara sobre els tràilers de paper»
A poques hores de tancar l'anterior circular d'«Els Quatre Gats», la direcció de la distribuïdora L'Arc de Berà va fer públic per primera vegada des que va esclatar la crisi la seva posició davant de l'atxucac en què es trobava i en què havia deixat també els editors implicats. El text íntegre complementa, doncs, els comentaris que aquest fòrum va fer el mes passat i que diu:

"Els gestors de L’Arc de Berà S.A., Centre Difusor d’Edicions Catalanes, davant de les informacions que han anat apareixent en diversos mitjans de comunicació els darrers dies, a ran del cessament d’activitat i de la dissolució de la societat, acordades per la junta d’accionistes el proppassat 13 de setembre, tenim interès a aclarir:

»El motiu que ens ha decantat a optar per la liquidació de l’empresa —i evitar el concurs de creditors— ha estat la voluntat d’evitar el bloqueig dels comptes per tal de garantir el pagament del 100% dels deutes a tots els editors i proveïdors. A aquests efectes, L’Arc de Berà va obtenir de l’accionariat de l’empresa patrimonial Llibres Catalans, S.L., autorització per hipotecar el seu local de Gran Via Llibres, al número 671 de la Gran Via de les Corts Catalanes, de 1.115 metres quadrats i valorat en una xifra molt superior als deutes i obligacions contrets per L’Arc de Berà, per tal de poder-hi fer front tan aviat com se’n produís la venda. S’ha dit que aquest local ja estava hipotecat. Valorat en uns 3.000.000 d’euros, el local té només l’afectació d’un aval de 405.000.

»Fins al mes d’agost d’enguany inclòs —i fins i tot amb aportacions personals de membres del Consell— L’Arc de Berà ha fet front rigorosament als venciments de totes les factures dels creditors, editors i proveïdors, així com a Hisenda i a la Seguretat Social, impostos d’empresa, etc. I que just abans de la data de pagament de setembre, a la vista de la denegació dels crèdits sol·licitats, tant institucionals com bancaris —donat que no accepten el patrimoni com a garantia— i davant la impossibilitat de fer front als pagaments per manca de liquides, vam optar per renunciar a renovacions o ajornaments de pagaments per a evitar l’augment del deute, que hauria fet més difícil poder-hi fer front més endavant.

»L’“oferta de crèdit” de la Generalitat, “a interès zero i a cinc anys de carència”, de la qual s’han fet ressò repetidament alguns mitjans, no es tradueix pas en què la institució lliuri directament aquests diners ni a L’Arc de Berà ni als seus creditors. El lliurament d’aquest crèdit l’ha d’avalar una institució bancària o una societat de garantia recíproca. I les gestions que s’han dut a terme en aquest sentit, i que han estat una continuació de les que s’havien emprès abans de la crisi de L’Arc de Berà per tal d’evitar arribar a la situació actual, han posat de manifest que les entitats, en les circumstàncies actuals del sistema bancari, i atenent a l’import de l’operació, sols acceptarien avalar en el cas que es constituís un dipòsit en metàl·lic, situació inviable per als nostres accionistes.

»Pel que fa al tancament de la llibreria Ona, cal dir només que en el moment que els seus antics accionistes van renunciar als seus drets, L’Arc de Berà se’n va fer càrrec com a una secció més de la seva estructura, per tal de salvar un establiment emblemàtic amb què ja estava vinculada des de feia anys i per a oferir un punt d’exposició dels seus fons als editors d’arreu dels Països Catalans; va passar a assumir les pèrdues que generava la llibreria, especialitzada exclusivament en publicacions en llengua catalana, sense ajut institucional, força limitada d’espai i situada en un punt poc comercial. I en qualsevol cas, en plegar L’Arc no hi havia altre remei que tancar la llibreria Ona.

»Els gestors i els accionistes de L’Arc de Berà volem fer constar, encara, el disgust i el trasbals que ens comporta haver de deixar sense lloc de treball moltes persones que s’han sentit sempre vinculades i compromeses amb un treball de divulgació portat amb rigor i professionalitat, i algunes dels quals portaven dècades treballant amb nosaltres.

»Han estat 39 anys al servei del llibre català, en què hem donat cabuda a tots els projectes editorials sense mirar quin era el volum de facturació que podien assolir. Editorials importants del moment han gaudit d’aquest concepte de dur l’empresa, perquè, en definitiva, a ningú se li amaga que tots els editors han començat essent petits. Han estat 39 anys de servei a les publicacions en llengua catalana, als llibreters i als editors dels nostres països i a tots els col·laboradors i col·laboradores, 39 anys de feina que hem exercit amb la millor voluntat i competència possibles.

»Voldríem que els editors sortints tinguessin clar que som conscients i que lamentem el perjudici que involuntàriament els estem ocasionant, però també volem fer palès que la situació de concentració produïda al sector editorial, conjuntament amb la dispersió en múltiples plataformes comercials, ha anat debilitant progressivament la nostra estructura comercial. I creiem que qualsevol altre decisió que ara haguéssim adoptat hauria resultat molt més lesiva per a tots.

»Estem convençuts i contents de la feina que hem dut a terme des de l’any 1971 amb el suport de llibreters, editors i accionistes i de més de 300 col·laboradors, que van confiar en nosaltres. Òbviament, no podem estar-ho del final al qual ens hem vist avocats per les circumstàncies del mercat i per la manca de liquiditat i de crèdit.»Circulars anteriors mes


| Condicions per formar part del Fòrum |
| Alta de subscripció gratuïta | Modificacions subscripció | Baixes subscripció |
| Propostes, articles, notes informatives, comentaris i suggeriments |
| Portaveu del Fòrum |