«ELS QUATRE GATS»
Fòrum d'opinió independent

Circular Informativa núm. 109 - Desembre 2010

«CEDRO, qui t'ha vist i qui et veu!»
A partir de l'1 de gener del 2011, els autors de llibres que tenen cedits els seus drets de reprografia a CEDRO perden alguns dels drets que l'entitat els havia atorgat en els últims anys: la pòlissa de defunció per compensar els hereus de l'associat difunt passa, mai més ben dit, a millor vida. I els ajuts socials de caràcter sanitari, que mitjançant factures i certificats mèdics es compensaven en un 75%, queden també reduïts a zero. Aquestes dues mesures, que afecten directament els autors i editors, afegides a la també rebaixa del cànon per prèstec bibliotecari i el repartiment anual per reprografia, deixen el paper de CEDRO ben galdós. Tot motivat, esclar, per la considerable reducció dels ingressos que CEDRO té progressivament del que anomena còpia privada. Parlant clar, de les antigues fotocòpies de paper que ara ja, amb la profusió del digital, pràcticament no fa ningú.

Mentrestant, els responsables de CEDRO, membres escollits i empoltronats des de fa anys i panys a partir de les diverses juntes directives de les associacions d'autors i editors que formen part de l'organisme, dormen el son dels justos, per no dir dels pecadors, i evidencien la seva falta de previsió en èpoques de vaques grasses per quan vinguessin les vaques magres. Mentre la caiguda de la reprografia del paper era evident perquè és molt més fàcil copiar de la xarxa, els responsables de CEDRO han anat repartint a tort i a dret part dels seus ingressos en activitats infumables —difícilment justificables— cedint dotacions econòmiques de gruix a les associacions perquè les apliquessin en preteses accions que ambiguament anomenen de "promoció dels autors".

La poca capacitat imaginativa de les associacions que representen els autors i, per extensió els editors, no passa de taules rodones i debats sense suc ni bruc, repetitius i sense cap interès a resoldre els conflictes reals, i tampoc no passa de publicacions en paper d'elevat cost que es mengen bona part de la dotació sense que ningú no es plantegi que si aquestes associacions reben les sucoses dotacions de part de CEDRO no és perquè se les hagin guanyat elles sinó perquè la llei els atorga el privilegi i el monopoli de representar els autors o els editors. I cal repetir això de monopoli perquè, el mateix que passa amb la SGAE, una bona part dels ingressos de CEDRO es queden durant cinc anys sense repartiment als seus destinataris perquè corresponen a autories o bé desconegudes o bé que no han reclamat el que els pertoca.

Als autors i editors els espera, doncs, un 2011 de restriccions econòmiques per pagar la incapacitat de no saber preveure el que s'acostava. Mentre els dirigents de CEDRO i els de les associacions agermanades amb l'entitat de gestió no paren de lamentar-se de la baixada en picat dels ingressos, es continuen convocant comissions, reunions, trobades, viatges i concentracions que comporten unes despeses intolerables pel que fa a desplaçaments i dietes, en un moment que els autors i editors que representen han vist retallats i deixats sota zero els ajuts als quals tenien dret en part proporcional als seus ingressos per drets d'autor de reprografia. I al costat d'aquestes mesures insolidàries, que per descomptat no afecten les butxaques de les despeses dels responsables directius, hi ha la cançó de l'enfadós al voltant de la pirateria digital que no ha sabut ni resoldre ni evitar cap de les juntes directives que ha tingut CEDRO en els últims anys.

CEDRO va néixer gairebé per necessitat, però sota la desconfiança velada de la gran majoria d'afiliats, entre altres coses perquè des dels gremis corresponents catalans (associacions d'escriptors i associacions d'editors) no es va intentar mai crear una entitat de gestió pròpia i es va caure còmodament en mans de gestors espanyols. Les conseqüències d'aquesta inoperància es paguen ara. I el mutisme dels responsables catalans davant les retallades de CEDRO no fan res més sinó evidenciar la seva part de responsabilitat, que en cap moment han admès encara públicament.Circulars anteriors mes


| Condicions per formar part del Fòrum |
| Alta de subscripció gratuïta | Modificacions subscripció | Baixes subscripció |
| Propostes, articles, notes informatives, comentaris i suggeriments |
| Portaveu del Fòrum |