«ELS QUATRE GATS»
Fòrum d'opinió independent

Circular Informativa núm. 158 - Gener 2015

«Malestar i família»
Cada vegada que un llegeix «Benestar i Família» li ve al cap que molts dels que tenen relació amb aquest Departament de la Generalitat de Catalunya —i es compten per milers!— deuen canviar automàticament la lectura per «Malestar i Família». Tothom sap que aquest macrodepartament creat perquè la societat catalana tingui allò que es mereix pel seu esforç i contribució a la bona marxa del país durant anys —parlem sobretot dels avis i àvies en situació greu de dependència— és dels que menys resposta dóna a les necessitats urgents dels usuaris.
A més de mantenir deutes imperdonables amb compromisos contrets en un cert moment de la Llei de la Dependència, a més de passar prop de dos anys sense adjudicar una plaça pública nova amb dret de residència als qui la tenen concedida, a més de tenir una atenció telefònica deplorable a partir d'una veu enregistrada que convida a deixar-ho córrer i que està a l'alçada de les pitjors companyies comercials de telefonia, el servei pensant del Departament no és capaç de resoldre situacions tan senzilles com la que avui relatem.
Un usuari d'avançada edat, 92 anys, té un deute del Departament de Benestar i Família des de fa dos anys i mig quan, en el seu moment, feta la valoració corresponent, se li va concedir l'ajuda de "cuidador professional" a l'habitatge habitual. Una quantitat aproximada de 250 euros mensuals que l'usuari, esclar, va pensar que hi comptava mentre, per la seva banda, pagava a la persona cuidadora de la seva butxaca amb un import, lògicament, molt més elevat.
Passats els dos anys establerts des de la concessió de l'ajut per poder fer la reclamació, l'usuari, cansat de no entendre's per telèfon, de rebre evasives i de no obtenir cap resposta formal, reclama per escrit allò que li correspon del deute concret. La resposta, esclar, no arriba de seguida. Però sí abans d'esgotar els tres mesos preceptius perquè l'administració faci mutis i doni a entendre que no hi ha resposta. I quan arriba, per correu postal i certificat, la mala sort fa que l'usuari en concret estigui uns dies fora del seu habitatge habitual precisament per una urgència hospitàlaria, amb la qual cosa, transcorreguts els set dius preceptius, el servei de correus, retorna la carta de la resposta.
Amb el paper de correus caducat i com que el Departament no torna a enviar cartes retornades, l'usuari intenta per telèfon saber de què va la resposta. Cosa inútil per qüestions de confidecialitat. Arribat a un punt que la mobilitat de l'usuari ja no és bona i no li permet desplaçar-se fàcilment a l'agència de correus, queda el remei de signar l'autorització —el mateix full de correus— perquè una tercera persona intenti recollir una còpia de la carta en nom seu.
L'usuari, que té fills, signa l'autorització per un d'ells. I aquest, amb el paper de correus i —tal com indica el servei postal— amb la fotocòpia del DNI de l'usuari titular de la carta retornada, s'adreça al Departament de Benestar i Família perquè li imprimeixin o li llegeixin allò que diu la carta en qüestió.
Però vet aquí la sorpresa quan el fill de l'usuari —que ha hagut de buscar una hora entre les 09:00 h i les 14:00 h del matí —les tardes no hi ha Departament de Benestar i Família obert al públic— es troba davant una cua que, curiosament, fa cua per demanar número de torn i tornar a fer cua. Un nou sistema que a les carnisseries, peixateries i altres botigues de queviures tenen resolt des de fa anys amb una màquina de números de torn.
Un cop que el fill de l'usuari arriba al taulell per obtenir el número de torn per tornar a fer cua fins que d'alguna de les taules el cridin, ja li adverteixen que la cosa no anirà pel bon camí perquè li demanaran —atenció a aquest detall!— el DNI original de l'usuari a qui va dirigida la carta. Malgrat l'advertència, el fill de l'usuari agafa número i espera el seu torn.
Quan la pantalla electrònica li indica que ja li toca el número i la taula corresponent, el funcionari en qüestió el rep amb cara de pocs amics. I, efectivament, li confirma que necessita el DNI original del titular de la carta. El fill de l'usuari, previsor, es treu de la butxaca una còpia completa d'una escriptura notarial de poders que li dóna autorització per fer qualsevol gestió en nom del titular. Però el funcionari, amb un somriure, li anuncia que han de ser els poders originals i no una còpia, la còpia també, esclar, que la màquina de Benestar i Família va cara, però fa falta l'original del notari i el DNI original de l'usuari.
En retirada, el fill de l'usuari ho té clar: si la carta s'hagués recollit a Correus, només hauria fet falta la còpia del DNI del titular i el DNI del fill, amb el paper autoritzat. I aquest pas, tant l'hauria pogut fer un dels fills com la veïna del replà de sota de l'usuari i Correus no li hauria posat cap problema. En canvi, a Benestar i Família, tot i tenir davant evidència que la persona que es presenta és familiar directe de l'usuari, que porta el paper autoritzat i una fotocòpia del DNI i fins i tot una còpia dels poders notarials, no li pot ni obrir l'ordinador i llegir-li el contingut de la carta retornada.
Quan després de perdre mig matí, el fill de l'usuari aconsegueix l'original del DNI del titular i l'original dels poders notarials i torna a fer cua davant el taulell perquè li donin número per tornar a fer cua té clar què porten escrit a la cara la majoria de persones que com ell esperen el seu torn: que a les plaques de l'exterior, als fulletons de promoció i fins i tot en els anuncis que Helena Garcia Melero fa a TV3 sobre el 012, s'hi llegeix un claríssim «Malestar i Família», cosa que el nostre protagonista fa també seu quan, per fi, aconsegueix una còpia de la carta retornada al seu progenitor de més de 92 anys en la qual li comuniquen que, per ara i tant, no cobrarà el deute que té concret perquè les disponibilitats pressupostàries no permeten esgarrapar ni un euro més de les arques reservades per satisfer les nòmines dels que escriuen cartes negant tots els ajuts que es demanen.Circulars anteriors mes


| Condicions per formar part del Fòrum |
| Alta de subscripció gratuïta | Modificacions subscripció | Baixes subscripció |
| Propostes, articles, notes informatives, comentaris i suggeriments |
| Portaveu del Fòrum |