«ELS QUATRE GATS»
Fòrum d'opinió independent

Circular Informativa núm. 161 - Abril 2015

«Más vale robar que pedir!»
Durant els tres últims mesos de l'any passat, 311.000 usuaris de la sanitat pública catalana —els que ho van saber i els que ho van tenir mitjans per poder-ho fer— van formalitzar la sol·licitud perquè els fos retornat el simpàtic "euro per recepta" que durant un període efímer —fins a la destralada constitucionals del govern espanyol— va imposar com una taxa duplicada al copagament farmacèutic el govern català. El fet és que ni els mateixos governants i funcionaris responsables de la mesura retroactiva, aplicada sisplau per força, es pensaven que tindrien tants aspirants a reclamar el retorn, sobretot perquè sempre hi ha —a Palau i les seves franquícies— qui es pensa que això del patriotisme va de debò i que, per un euret per recepta, no es bellugaria ningú. Malgrat que el retorn per cap és, en alguns casos, ridícul, perquè diuen que la mitjana se situa sobre els 20 euros per sol·licitant, l'usuari català va demostrar que hi ha tradicions que no es perden: la pela és la pela —ni que ara l'anomenin euro— i, en última instància, com diuen aquells que pul·lulen pels vagons del metro, «más vale pedir que robar» i, de propina, «perdonen las molestias».
La cosa, però, no és tan senzilla. El Departament de Sanitat, àlies CatSalut Respon, diu que només li tocarà desembutxacar uns 6 milions d'euros per aquesta mala passada del govern espanyol. I pica de mans perquè, elis, elis!, en va recaptar 45,7 milions. És a dir que prop de 40 milions es quedaran a la caixa. I el conseller del ram va predicant, a cinc mesos vista del tancament del primer termini de sol·licituds, que ja s'estan fent els retorns, cosa que ni per terra, ni per mar ni per aire, ni per cap mitjà de les xarxes socials i caselles d'opinió dels mitjans, confirma ningú.
Ara, però, s'ha sabut també que, per imperatiu legal, qualsevol ciutadà pot reclamar encara la sol·licitud fins a quatre anys de l'aplicació de la normativa, és a dir, fins a l'estiu del 2018. I, mentrestant, els tècnics del departament de finances del CatSalut Respon s'han trencat les banyes per posar els retorns en ordre. La troca s'ha embolicat tant que el control de les sol·licituds requereix una patrulla d'agents fent-hi feina extra. Pel que fa als menors d’edat, per exemple, cal comprovar que qui fa la petició sigui el representant legal. I pel que fa a la gent gran, cal comprovar que alguns no hagin fet l'últim badall mentre esperaven el retorn. També cal comprovar l’import a retornar i calcular els interessos preceptius que han generat aquests euros per recepta —una misèria de centimets tal com estan els tipus del diner!— durant el temps que han estat prestats a les arques governamentals. I això no acaba aquí perquè per tal que un organisme públic et torni dinerets, cal vigilar abans que l'usuari no tingui cap deute amb la Generalitat de Catalunya o amb el Departament de Salut, una cosa que pot semblar impossible, però diuen que, quan es va imposar el copagament, alguns usuaris es van fer l'orni a rascar-se la butxaca davant el taulell de la farmàcia.
Comptats i debatuts, doncs, els possibles errors en la sol·licitud, les errades en les dades bancàries, els canvis de comptes bancaris durant aquest temps, la no coincidència amb les dades de la Targeta Sanitària o enganxar els espavilats que demanen el retorn sense que haguessin pagat mai un euro per recepta —a veure si piquen!— els presumptes retorns més calents encara són a l'aigüera. La feina que se'ls ha girat, als funcionaris de CatSalut Respon, és tan gran que sembla que necessitaran contractar fins i tot gent a temps parcial durant l'estiu per tal que, almenys abans de final d'any, aconsegueixin cobrir tots els retorns. Mentrestant, el conseller de Sanitat diu amb la boca plena que ja s'estan tornant i afegeix, ja que hi estem posats, que els retards del pagament a les farmàcies no és un problema arran que no hi hagi diners sinó que els qui els els han de prestar perquè paguin no els els presten. Ai, ai, ai!, que aviat serà recomanable canviar el lema de la cantarella: «Más vale robar que pedir! I perdonen igualmente las molestias!»Circulars anteriors mes


| Condicions per formar part del Fòrum |
| Alta de subscripció gratuïta | Modificacions subscripció | Baixes subscripció |
| Propostes, articles, notes informatives, comentaris i suggeriments |
| Portaveu del Fòrum |