«ELS QUATRE GATS»
Fòrum d'opinió independent

Circular Informativa núm. 188 - Juliol 2017

«¡Pito, pito, colorito, referéndum o plebiscito!»
Només per anar reposant les neurones, seria interessant que de tant en tant es deixés de parlar de «referèndum» i es parlés de «plebiscit». Entre altres coses, perquè no és el mateix una cosa i l'altra, ni que ho semblin. Tant el referèndum com el plebiscit són una votació popular que convoca el parlament o el cap d'estat perquè la ciutadania doni la seva opinió sobre una qüestió d'interès general o perquè es reformi o modifiqui alguna llei o algun tractat internacional. Generalment els referèndums o plebiscits són de resposta senzilla: o sí o no. I el resultat hauria de ser admès pel poders legislatius. El «referèndum» és una votació de tots els ciutadans per pronunciar-se sobre una qüestió o per donar suport a una persona o a una mesura política, per exemple, una Constitució. Però el «plebiscit» es refereix a qüestions fonamentals per a la sobirania del país, com la modificació de les fronteres o la forma d'estat (monarquia o república, per exemple). I, per descomptat, independència o continuïtat.
Entre aquestes dues consultes hi ha les vinculants, que obliguen els governs a acceptar-ne els resultats (sempre que aquests siguin democràtics) i les consultives, que no obliga els governs sinó que deixa la proposta en mans del Parlament.
Davant el fenomen dels referèndums o plebiscits que han sorgit arreu perquè finalment «el món està canviant», el Consell d'Europa va elaborar un codi de bones pràctiques per celebrar un referèndum. Per exemple, no fixar un quòrum mínim de participació i aprovació perquè això podria ser utilitzat per bloquejar els resultats. Tot i així, hi ha governs que se salven en salut i a vegades disposen, per exemple, que no sigui suficient la majoria simple, meitat més un, sinó una majoria superior, com és ara el 60%. En altres casos es disposa també que la participació superi un determinat tant per cent.
Tot això, esclar, és tan simple que es fa difícil pensar que encara hi ha qui no ho entén, qui s'agafa el referèndum com una declaració abans de votar, qui té por que es comprin urnes —als Països Baixos fan servir pots d'escombraries per dipositar les paperetes— i qui fiscalitza la impressió de paperetes i qualsevol altra gestió per fer un referèndum o, dit clar i català, amb el diccionari a la mà i tenint en compte que per a l'1-O es demana si el país vol ser independent, la transcendència de la resposta es mereixeria que s'anomenés «plebiscit» i potser només així, els governants espanyols entendrien que votar és com aquella cançoneta: «pito, pito, colorito, referèndum o plebiscito!»
Posem-hi banda sonora:

Circulars anteriors mes


| Condicions per formar part del Fòrum |
| Alta de subscripció gratuïta | Modificacions subscripció | Baixes subscripció |
| Propostes, articles, notes informatives, comentaris i suggeriments |
| Portaveu del Fòrum |