«ELS QUATRE GATS»
Fòrum d'opinió independent

Circular Informativa núm. 228 - Novembre 2020

Fashion... sota zero!


Sabres i togues. S'han posat de moda els uniformes. Com en una Fashion... però sota zero. Els sabres s'esmolen quan aquell a qui asseguren fidelitat té el seu rovellat. Les togues es llampen quan aquell a qui deuen obediència tenen les seves plenes de ronya. Mentre els sabres dringuen i les togues puden, les proclames epistolars en paper de tinta o en dígits bramen. Des del fons de la tomba feixista invoquen afusellaments massius que eliminim la meitat, com a mínim, dels ciutadans que els paguen els uniformes, les jubilacions, els clubs de jubilats i la manutenció. Arrossegant els llautons que no els caben ni a les solapes de l'uniforme, invoquen el «todo por la patria» i el dret de defensar la seva sobirania del sòl —urbanitzable o no— fins a morir, si cal. Abans en deien intent de cop d'estat. Ara en diuen llibertat d'expressió. Són un grupet que es transforma en una desena que es multiplica en diverses desenes i es multiplica en centenars. Tenen veu als escons perquè, abans, el soroll de sabres i el bramar de togues ha pogut més que la remor de pau a l'hora de convèncer els que van a les urnes. Al final, esmolen els sabres amb les togues i mentre els sabres netegen la ronya, les togues embruten els sabres. Fashion... sota zero.

Circulars anteriors mes


| Condicions per formar part del Fòrum |
| Alta de subscripció gratuïta | Modificacions subscripció | Baixes subscripció |
| Propostes, articles, notes informatives, comentaris i suggeriments |
| Portaveu del Fòrum |