Cornabou
Seccions

Presentació
Informació
Opinió
Difusió
Promoció

Noticiari
Clips d'actualitat
Hemeroteca

Novetats literàries
Literatura catalana
Traduccions

Crítica literària
La Saloquia
Literatura catalana
Traduccions
Àlbum il.lustrat

Cens autors
Escriptors
Il.lustradors
Autors i traductors

Entrevistes
Escriptors
Il.lustradors
Altres

Webs autors
En llengua catalana
Altres llengües
Il.lustradors

Premis literaris
Literatura infantil
Literatura juvenil
Àlbum il.lustrat
Assaig i estudis
Hans Christian Andersen
Memorial Astrid Lindgren
Altres

Dossier
Articles
Recerca

Bibliografia
Literatura infantil
Literatura juvenil

Editorials
En llengua catalana
Altres llengües

Llibreries
Catalanes
Altres

Revistes i suplements
En llengua catalana
Altres llengües

Personatges literaris
Catalans
Altres

Altres links
En llengua catalana
Altres llengües

Other languages
English
Español
Français


Agenda

logo

Vinyeta literaria
Vinyeta literaria

Estiraboli
Estiraboli

Llenguet

logo

Forum opinio

GOOGLE Web Search

Escac
Gabinet de Comunicació

Escornalbou
Escornalbou
Associació Cultural

Bustia
Redacciófoto nom
Ressenya publicacions assaigs diversos

Literatura de laboratori


El patrimoni de la imaginació: llibres d'ahir per a lectors d'avui. Coordinació de Mònica Baró, Teresa Colomer i Teresa Mañà. Presentació de Gabriel Janer Manila. Il·lustració coberta de Joan Vila. Edicions Institut Estudis Baleàrics. Palma, 2007.

Volum que recull articles de Josep M. Aloy, Josep M. Balaguer, Arnal Ballester, Mònica Baró, Ramon Bassa, Carme Bernal, Nati Calvo, Maria Campillo, Enric Cassany, Montserrat Castillo, Teresa Colomer, Ana Díaz-Plaja, Teresa Duran, Maria González, Teresa Iribarren, Gemma Lluch, Teresa Mañà, Pere Martí i Bertran, Núria Obiols, Isabel Olid, Pep Paré, Rosa M. Postigo, Margarida Prats, Lluís Quintana, Carme Rubio, Núria Ventura i Núria Vila. Un treball que, tal com diu Gabriel Janer Manila en la presentació, "ordena, analitza, subratlla la producció del primer terç del segle XX, fins al 1937." Teresa Colomer hi explica que el llibre "prové del treball de la Xarxa 'Teoria, història i ús educatiu de la literatura infantil i juvenil catalana' que va reunir el professorat universitari de parla catalana que treballa sobre aquests temes des del'any 1999 fins al 2006. (...) Una de les constatacions fetes per la Xarxa durant aquests anys va ser l'alarmant desaparició de la memòria històrica sobre el patrimoni cultural dels llibres que configuren el naixement i primera etapa d'aquesta literatura al nostre país. (...) El contingut d'aquesta obra es distribueix en dues parts: una primera que recull els estudis sobre les vint-i-sis obres seleccionades, publicades entre 1904 i 1937; i una segona, on s'incorporen cinc aportacions que tracten alguns aspectes transversals en relació a l'edició i la difusió de la producció editorial, com ara la política de traduccions, la pràctica de l'edició en castellà, la valoració que la crítica feu de les obres en el moment de la seva publicació, la presència que aquestes tingueren a les biblioteques públiques del moment i el valor de les adaptacions. Cada una de les obres comentades s'acompanya de la reproducció de la coberta i de les línies inicials del text, així com d'una fitxa bibliogràfica." [El llibre es pot adquirir directament a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Preu: 19 € (inclou llibre més tramesa) i 12 € (directament a la UAB).Lectures adolescents. Coordinació de Teresa Colomer. Biblioteca Articles, núm. 165. Graó Editorial. Barcelona, 2008.

Volum amb articles de Teresa Colomer, Ana Díaz-Plaja, Carme Durán, Mireia Manresa, Ana M. Margallo, Isabel Olid, Maria Cecilia Silva-Díaz, Evelyn Arizpe, Fernando Azevedo, Gustavo Bombini, Anne Marie Chartier, Daniel Delbrassine i guadalupe de Rivas. ¿Què se sap realment sobre els hàbits lectors en els adolescents? ¿Què fan els diferents països per incidir en la seva formació lectora des de l'escola? ¿Què ofereix la producció editorial al públic d'aquesta franja d'edat? ¿Com es combina la ficció literària amb nous productes que inclouen la imatge, l'audiovisual i les noves tecnologies? Situats els adolescents en una frontera de la seva construcció com a persones, la lectura literària es mostra també com un terreny fronterer entre la lectura infantil i la consolidació d'una pràctica lectora adulta. En els anys que els nois i noies es troben en l'etapa educativa de la secundària obligatòria, la lectura els presenta el repte d'un salt en les seves capacitats interpretatives i en la seva adquisició d'hàbits culturals estables. Les autores d'aquest llibre ofereixen, com a resultat de les recerques del grup GRETEL, algunes respostes a les qüestions plantejades.Primeros contactos con la lectura. Leer sin saber leer. María Clemente Linuesa i Elena Ramírez Orellana. Col·lecció Análisis y Experiencias. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Salamanca, 2008.

Llibre que obre la nova col·lecció Análisis y Experiencias, dedicada a la lectura de les edats primerenques. El volum tracta del programa de promoció lectora que la Biblioteca de la Fundació Germán Sánchez Ruipérez dur a terme amb infants primers lectors. El llibre té una perspectiva doble: per una part descriu tant la filosofia com les característiques del programa; d'altra banda, aporta els resultats més significatius d'un estudi avaluador realitzat durant tres cursos.Dins del mirall. La literatura infantil i juvenil explicada als adults. Pep Molist. Col·lecció Micro-Macro Referències. Editorial Graó. Barcelona, 2008.

El volum presenta un itinerari gradual per algunes de les millors obres de la literatura universal adreçades als infants i els joves des que neixen fins que ja es poden considerar lectors autònoms. L'Itinerari esdevé una manera d'explicar als adults els elements que caracteritzen i defineixen la literatura per als lectors d'aquestes edats i, a la vegada, un immillorable punt de partida per a conèixer-la a través d'obres de gran qualitat. Diu l'autor que li agrada la imatge de la literatura com un mirall que emmiralla i absorbeix tot allò que passa pel seu davant, per mostrar-ho més tard en forma d'història a través d''uns personatges i d'unes peripècies. El llibre vol ser també una invitació a entrar 'Dins el mirall' per a tots aquells que desitgin "fer-ne un tastet, gaudir-ne o recomanar obres interessants als infants, segons l'edat, el nivell lector i les seves preferències."Dramatúrgia al País de les Meravelles? Primer Simposi sobre el teatre infantil i juvenil. Edició a cura de Francesc Foguet i Núria Santamaria. Punctum & Gelcc. Barcelona, 2008.

Volum que recull les ponències i les transcripcions de les intervencions en la taula rodona del I Simposi sobre el teatre infantil i juvenil, iniciativa del Grup Bambalina i la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, secundada pel Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELLC) que en va assumir la coordinació. Hi van col·laborar, el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, l'Associació de Teatre per a Tots els Públics, la Biblioteca d'Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut del Teatre de Barcelona. S'hi troben les reflexions i anàlisis de Lluís Calderer, Manuel Molins, Anna Roca, Pasqual Alapont, Pep Albanell, Marta Albir, Joan Castells, Francina Gómezi Maria Agustina Solé, amb aportacions al debat de Jordi Auseller, Josep Camps, Roser Caño, Joaquim Carbó, Rosa M. Isart, Moisès Maicas, Anna Soler Horta, Joan Sagalés i Josep Vallverdú.
| Edició | Avís legal | Codi deontològic | Estadística difusió | Dalt |

© Copyright Cornabou. Prohibida la reproducció sense l'autorització dels autors.

Novetats

ahiravui
«L'Institut d'Estudis Baleàrics ha recollit en aquest volum, 'El patrimoni de la imaginació: llibres d'ahir per a lectors d'avui', articles, reflexions i anàlisis de més de vint especialistes en el foment de la lectura, sota la coordinació de Mònica Baró, Teresa Colomer i Teresa Mañà.»

lectuadolesc
«La lectura literària es mostra com un terreny fronterer entre la lectura infantil i la consolidació d'una pràctica lectora adulta. Les autores del grup Gretel ofereixen en aquest volum, 'Lectures adolescents', algunes respostes a les qüestions plantejades.»

dramaturgia
«Les ponències i taules rodones del I Simposi sobre el teatre infantil i juvenil, reunides en aquest volum, 'Dramatúrgia al país de les meravelles?', a cura de Francesc Foguet i Núria Santamaria.»

dinsmirall
«L'autor Pep Molist fa a 'Dins del mirall' un itinerari gradual per algunes de les millors obres adreçades als infants i joves. Explica també als adults què defineix la literatura per a lectors primerencs sense prescindir d'obres de qualitat.»

primeroscont
«La Fundació Germán Sánchez Ruipérez presenta la descripció i avaluació del treball fet amb infants de 0 a 6 anys i l'anàlisi del seu primer contacte amb la lectura, sota el títol 'Leer sin saber leer'.»